Politica de confidențialitate

Politica de confidenţialitate

 1. În ce scop prelucrăm datele cu caracter personal?
 2. Pe ce ne întemeiem prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?
 3. Ce tipuri de date colectăm şi în ce scop?
 4. Cât stocăm datele cu caracter personal?
 5. Unde transmitem datele cu caracter personal?
 6. Cum aleg ce mesaje promoţionale primesc?
 7. Cum protejăm datele copiilor?
 8. Ce se întamplă dacă folosesc diferite dispozitive pentru a vizita site-urile sau aplicaţiile mobile?
 9. Ce altfel de date mai colectăm?
 10. Cum sunt utilizate informaţiile mele pentru publicitatea comportamentală şi care sunt opţiunile mele?
 11. Ce măsuri de securitate am adoptat?
 12. Ce este phishing-ul?
 13. Ce link-uri către alte site-uri avem?
 14. Cum accesaţi sau schimbaţi informaţiile pe care ni le-aţi transmis?
 15. Cum ne puteţi contacta?
 16. Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prezenta Politică reprezintă angajamentul SC SOBIS Solutions SRL (denumită în continuare Societatea), cu sediul in Arpaşu de Sus, Nr. 505, Comuna: Arpaşu de Jos, Judeţul: Sibiu, de a respecta confidenţialitatea datelor cu caracter personal respectiv de a asigura respectarea tuturor principiilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislatia în vigoare, precum şi de Regulamentul (UE) 679 / 2016 (GDPR).

Pentru noi, SC SOBIS Solutions SRL, protecţia datelor cu caracter personal este o prioritate în desfăşurarea activităţii. De aceea, ne angajăm să acordăm o atenţie sporită modului în care vă prelucrăm datele cu caracter personal (în continuare date). Aceste informaţii sunt concepute pentru a vă oferi detalii complete cu privire la modul de prelucrare a datelor în urma accesării şi utilizării site-urilor: https://aplxpert.ro/ şi https://cityon.ro/

Prezentul angajament de respectare a confidentialităţii explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi asigură respectarea tuturor principilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislaţia în vigoare, în mod special de Regulamentul (UE) 679 / 2016 (GDPR), activităţi efectuate de către Societate în calitatea de:

 1. Operator, în situaţia în care Unitatea Administrativ Teritorială (Primăria) indicată nu se afla înregistrata pe platformă.
 2. Persoana Imputernicita, in situatia in care Unitatea Administrativ Teritoriala (Primaria) indicata de un utilizator al site-urilorui se afla inregistrata pe platforma, situatie in care respectiva Primarie are calitatea de Operator, urmand ca acesta Politica sa fie completata cu nota de informare emisa de respectiva Unitate Administrativ Teritoriala.

În cadrul oricărei prelucrări efectuate total sau parţial prin mijloace automatizate, precum şi în cadrul prelucrării prin orice alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor, vă asigurăm că datele dumneavoastră sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent
 • colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale
 • adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate
 • exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întarziere
 • păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depăşeste perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Serviciile pe care le oferim sunt dinamice şi introducem frecvent funcţionalităţi noi, ceea ce poate necesita colectarea de informaţii noi. În cazul în care colectăm date personale cu diferenţe materiale sau aducem modificări materiale modului de utilizare a datelor, vă vom notifica şi este posibil să modificăm şi această politică de confidenţialitate.

In ce scop prelucrăm datele cu caracter personal?

Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 1. a) site-urilor:https://aplxpert.ro/ şi https://cityon.ro/
 • Transmiterea către Unitatea Adminstrativ Teritorială (Primăria) indicată de dumneavoastră a faptului că există solicitări din partea persoanelor fizice pentru ca Primăria să fie înregistrată pe această platformă
 • De a intermedia comunicarea dintre dumneavoastră şi unitatea administrativ teritorială (Primăria) pe care aţi indicat-o, astfel că datele pe care le comunicaţi în cadrul formularului vor fi prelucrate de către Primărie în vederea procesării solicitărilor dumneavoastră

În cazul în care intenţionăm să prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioara, informaţii privind scopul prelucrării şi orice informaţii suplimentare relevante solicitate de dumneavoastră care includ:

 • perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform criteriilor utilizate pentru a stabili această perioadă;
 • existenţa dreptului de a ne solicita în ceea ce priveşte datele dumneavoastră cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor
 • atunci când prelucrarea se bazează pe consimţământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, existenţa dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia
 • dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere
 • dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă dumneavoastră sunteţi obligat să furnizaţi aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii
 • existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana dumneavoastră.

Pe ce ne întemeiem prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în baza următoarelor temeiuri de drept

 1. a) site-urilor:https://aplxpert.ro/;https://cityon.ro/
 • în baza consimţământului dumneavoastră (Art.6(1) a din GDPR)
 • pentru respectarea condiţiilor şi obligaţiilor legale ce revin Primăriei în vederea procesării solicitărilor dumneavoastră Art.6 (1)c din Regulamentul GDPR.

Ce tipuri de date colectam şi în ce scop?

Pentru fiecare scop al prelucrărilor, avem nevoie de anumite date cu caracter personal din partea dumneavoastră, după cum urmează:

 1. a) site-urilor:https://aplxpert.ro/ şi https://cityon.ro/
 • Scopul de a transmite către Unitatea Adminstrativ Teritorială (Primăria), indicată de dumneavoastră, faptul că există solicitări din partea persoanelor fizice pentru ca Primăria să fie inregistrată pe această platforma - [nume, prenume, adresa de email, număr de telefon]. Netransmiterea acestor informaţii va face imposibilă înregistrarea solicitării
 • Scopul de a intermedia comunicarea dintre dumneavoastră şi unitatea administrativ teritorială (Primăria) pe care aţi indicat-o, astfel că datele pe care le comunicaţi în cadrul formularului vor fi prelucrate de către Primărie în vederea procesării solicitărilor dumneavoastră - nume, prenume, adresa de email, număr de telefon]. Netransmiterea acestor informaţii va face imposibilă înregistrarea solicitării

Cât stocăm datele cu caracter personal?

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza produsele / serviciile şi a desfăşura tranzactiile pe care le-aţi solicitat sau stocăm datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri esenţiale, precum respectarea obligaţiilor legale, soluţionarea disputelor şi implementarea acordurilor noastre.

Deoarece aceste necesităţi pot varia în funcţie de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenţie pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenţie cuprind:

 • menţinerea şi îmbunătăţirea performanţei produselor, menţinerea în siguranţa a sistemelor noastre şi menţinerea de înregistrări de business şi financiare corespunzătoare
 • perioada pentru care dumneavoastră v-aţi exprimat consimţământul sau până când vă exprimaţi intenţia într-una din modalităţile prevăzute în prezenta politică de a nu le mai păstra
 • dacă este vorba despre date la care dumneavoastră aveţi acces, datele vor fi stocate până când dumneavoastră le veţi şterge. De ex. ştergerea contului de pe site-urile noastre.
 • Dacă datele dumneavoastră sunt considerate sensibile, atunci vor fi stocate pe o perioadă mai scurtă
 • Situaţia în care o lege prevede obligativitatea retenţiei datelor personale, pentru menţinerea datelor relevante pentru o investigaţie sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu.

Perioadele de stocare ale datelor dumneavoastră cu caracter personal diferă în funcţie de scopul pentru care sunt utilizate, după cum urmează:

În situaţia site-urilorhttps://aplxpert.ro/ şi https://cityon.ro/

perioadele de stocare ale datelor dumneavoastră cu caracter personal diferă în funcţie de scopul pentru care sunt prelucrate.

Unde transmitem datele cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate şi de către alţi operatori, operatori asociaţi sau persoane împuternicite ale Operatorului, cu respectarea întocmai a legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal:

 • Furnizorii de prestări servicii din domeniul IT, precum şi toate societăţile din aceste categorii de destinatari de la care Operatorul va contracta servicii şi produse şi care au luat măsuri adecvate de protecţie, conform prevederilor legale, pentru a asigura că aceştia îşi respectă obligaţiile privind protecţia datelor cu caracter personal. În cazul în care persoanele împuternicite subcontractează o parte din activităţile care implică prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractanţii vor fi supusi aceloraşi obligaţii în ceea ce priveşte implementarea măsurilor de securitate, tehnice şi organizatorice prevăzute, de Regulamentul General UE privind protecţia datelor, dar şi a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE
 • Parţile contractante ale Operatorului, care au calitatea de operator asociat, pentru îndeplinirea unor servicii externalizate acestora
 • Autorităţile statului pe baza competenţelor acestora prevăzute de legea aplicabilă
 • Putem împărtăşi informaţiile dumneavoastră furnizorilor noştri de servicii care gestionează informaţiile despre clienţi şi care efectuează servicii în numele nostru, cum ar fi realizarea de promoţii, trimiterea de mesaje către clienţi, efectuarea de sondaje etc. Nu am autorizat niciunul dintre aceşti furnizori de servicii să facă alte operaţiuni cu informaţiile dumneavoastră
 • Este posibil să împărtăşim informaţii despre dumneavoastră dacă este necesar sau potrivit, cu bună credinţă, pentru a respecta legile sau reglementările sau pentru a răspunde unei citaţii valabile, unui ordin sau unei cereri guvernamentale sau pentru a proteja operaţiunile, confidenţialitatea, siguranţa, proprietatea sau drepturile Operatorului
 • În cazul puţin probabil al unei vânzări sau al unei fuziuni a Societăţii/ companiei, informaţiile personale ale clienţilor noştri şi alte informaţii pe care le-am colectat conform descrierii din aceasta politică pot fi printre activele transferate.

In situaţia site-urilorhttps://aplxpert.ro/ şi https://cityon.ro/ datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise către Unitatea Administrativ Teritorială solicitată prin intermediul formularelor puse la dispoziţie de platformă.

Cum aleg ce mesaje promoţionale primesc?

Nu se trimit mesaje promotionale.

Cum protejam datele copiilor?

Suntem preocupaţi de intimitatea şi siguranţa copiilor atunci când folosesc Internetul. Nu vom cere niciodată cu bună ştiinţă informaţii on-line de identificare personală de la persoane care nu au implinit vârsta de 16 ani fără consimţământul parental verificabil. Site-urile noastre sunt site-uri pentru un public cu o vârstă de peste 16 ani şi nu este destinat copiilor.

Ce altfel de date mai colectăm?

Website-urile noastre utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experienţă pentru dumneavoastră şi pentru a analiza trenduri, pentru a administra website-urilor, pentru a urmări utilizarea website-urilor de către client şi pentru a colecta informaţii demografice despre baza de utilizatori ca şi întreg.

Cookie-urile sunt mici fişiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare şi a înregistra preferinţele. Cookie-urile utilizate nu conţin informaţii care pot identifica persoane. Colectăm anumite informaţii automatizat prin utilizarea cookie-urilor şi tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider ISP), referinţe / ieşiri pagini, paginile vizualizate pe site-urile noastre (ex. Pagini HTML, grafice), sistem operare, data / ora şi / sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu şi a administra site-urile.

Utilizatorii site-urilor pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze cookie-urile aceasta acţiune va determina o limitare a anumitor caracteristici şi funcţii în website-urile şi serviciile noastre. O resursă utilă pentru informaţii despre ştergerea şi controlul modulelor cookie poate fi gasită la AboutCookies.org

Cum sunt utilizate informaţiile mele pentru publicitatea comportamentală şi care sunt opţiunile mele?

Nu este cazul.

Ce măsuri de securitate am adoptat?

Vă garantăm faptul că prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează în condiţii de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru asigurarea integrităţii şi confidenţialităţii datelor conform Regulamentului.

Societatea are implementată o politică de securitate a datelor cu caracter personal, care este confidenţială din motive de securitate. Vă asigurăm de faptul că prelucrarea datelor dumneavoastră este realizată de personal instruit în acest sens, la cele mai înalte standarde de confidenţialitate.

Când introduceţi informaţiile dumneavoastră personale pe site-urile noastre, folosim tehnologia de criptare pentru a vă proteja informaţiile pe măsura ce acestea ne sunt transmise.

Daca din orice motiv nu puteti accesa serverul securizat, vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresa de contact : office@cityon.ro

Ce este phishing-ul?

"Phishing" este o înşelătorie concepută pentru a vă fura informaţiile personale. Dacă primiti un e-mail care pare că este de la noi, care vă solicită informaţii personale, nu răspundeţi. Nu vă vom solicita niciodată parola, numele de utilizator, informaţiile despre cartea de credit sau alte informaţii personale prin e-mail.

Ce linkuri către alte site-uri avem?

Site-urile noastre pot conţine linkuri către alte site-uri, care pot avea politici de confidenţialitate care diferă de cele proprii. Nu suntem responsabili pentru conţinutul sau practicile unui site legat. Vă recomandăm să examinaţi politica de confidenţialitate a oricărui site pe care il accesaţi prin site-urile noastre.

Cum accesaţi sau schimbaţi informaţiile pe care ni le-aţi transmis?

Ne puteţi solicita să vă actualizăm informaţiile personale contactându-ne, aşa cum este descris în secţiunea intitulată "Cum ne puteţi contacta?", de mai jos. Reţineţi că orice solicitare de actualizare a informaţiilor dumneavoastra personale poate dura până la 30 zile pentru solicitarea dumneavoastră prin e-mail.

Cum ne puteţi contacta?

Pentru întrebări referitoare la politica de confidenţialitate, pentru a face alegeri privind primirea de comunicări, pentru a vă actualiza informaţiile personale sau pentru a intra în contact cu echipa noastră vă rugam sa folosiţi adresa prezentă în josul paginii.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Conform legislaţiei referitoare la protecţia datelor cu caracter personal, beneficiaţi de următoarele drepturi: dreptul la

informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat),

la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, precum şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activităţile de prelucrare efectuate, de către Societate, precum şi cu privire la drepturile de care beneficiaţi în acest context, vă rugăm să vă adresaţi printr-o cerere în format electronic, prin e-mail către compania noastră sau pe suport de hârtie la sediul Societăţii, din Arpaşu de Sus, Nr. 505, Comuna: Arpaşu de Jos, Judetul: Sibiu.

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi veţi primi un răspuns în termen de 30 zile de la transmiterea ei. În cazul în care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu două luni.

În egală măsură, aveţi dreptul să vă adresaţi către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituţiei sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECŢIA DATELOR

Aveţi posibilitatea de a contacta Responsabilul privind Protecţia Datelor numit de Societate, DPO: Tel: +40 743 331 583 / , E-mail: office@cityon.ro